مهمان

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان

472817
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
بازدید کل
51
36
87
1329
472817

درخت


 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T10 نارون شکوفه قرمز  5CM  TR001 15 عدد 33000 تومان
  7CM TR002 3 عدد 9000
  تومان
  7CM TR003 8 عدد 26300 تومان
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T11 نارون شکوفه سفید  5CM  TR004 15 عدد
  7CM TR005 3 عدد
  7CM TR006 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T13 نارون شکوفه زرد  5CM  TR010 15 عدد
  7CM TR011 3 عدد
  7CM TR012 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T14 نارون شکوفه صورتی و سفید  5CM  TR013 15 عدد
  7CM TR014 3 عدد
  7CM TR015 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T15 نارون بنفش  5CM  TR016 15 عدد
  7CM TR017 3 عدد
  7CM TR018 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T16 نارون سبز  5CM  TR019 15 عدد
  7CM TR020 3 عدد
  7CM TR021 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T18 درخت جنگلی فصلی سبز و صورتی
   4CM  TR025 21 عدد 28000
  تومان
  6CM TR026 3 عدد 8150
  تومان
  6CM TR027 10 عدد 23300
  تومان
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T19 درخت جنگلی فصلی زرد و صورتی  4CM  TR028 21 عدد
  6CM TR029 3 عدد
  6CM TR030 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T20 درخت جنگلی فصلی سبز و زرد  4CM  TR031 21 عدد
  6CM TR032 3 عدد
  6CM TR033 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T21 درخت جنگلی فصلی زرد و نارنجی  4CM  TR034 21 عدد
  6CM TR035 3 عدد
  6CM TR036 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T23 درخت جنگلی سبز
   4CM  TR040 21 عدد
  6CM TR041 3 عدد
  6CM TR042 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T24 درخت انار
   4CM  TR043 21 عدد 33000
  تومان
  5CM TR044 18 عدد 31300
  تومان
  7CM TR045 15 عدد 31300
  تومان
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T25 درخت بید
    CM  TR046 21 عدد 32000
  تومان
  7CM TR047 3 عدد 9000
  تومان
  7CM TR048 10 عدد 22000
  تومان
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T27 درخت بید مجنون
   6CM  TR052 3 عدد  
  6CM TR053 10 عدد 22000
  تومان
    TR054 21 عدد 33000
  تومان
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T31 درخت سرخس
   4.5CM  TR064 21 عدد 33000
  تومان
  7CM TR065 10 عدد 22000
  تومان
  6CM TR066 3 عدد  
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T32 درخت سرخس رنگی
   5.5CM  TR067 10 عدد 22000
  تومان
    TR068    
    TR069    
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T33 درخت سپیدار  4.5CM  TR070 21 عدد 31300
  تومان
  6.5CM TR071 3 عدد 9000
  تومان
  6.5CM TR072 10 عدد 25500
  تومان
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T36 درخت استوایی
   3.5CM  TR080 3 عدد
  3.5CM TR081 24 عدد
  5.5CM TR082 18 عدد
  7CM TR083 15 عدد
    TR084  
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته قیمت
   T38 درخت بلوط کوهی  6.5CM  TR085 3 عدد 5200
  تومان
  5.5CM TR086 15 عدد 31300
  تومان
  7CM TR087 18 عدد 34000
  تومان
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T39 درخت راش  6CM  TR088 21 عدد
  4CM TR089 24 عدد
  7CM TR090 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T40 نارون پاییزی  5CM  TR091 15 عدد
  7CM TR092 3 عدد
  7CM TR093 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T42 درخت ون  2CM  TR099 24 عدد
  2.5CM TR100 15 عدد
    TR101 10 عدد
  3CM TR102
  8 عدد 
    TR103
  48 عدد 
  6CM
  TR104
  15 عدد 
   7CM TR105
  3 عدد 
  7CM  TR106
  10 عدد 
    TR107

    TR108  
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T43 درخت صنوبر  3CM  TR109 10 عدد
  6.5CM TR110 3 عدد
  6.5CM TR111 10 عدد
  4.5CM TR112 21 عدد
  5.5CM TR113 18 عدد
  7.5CM TR114 3 عدد
  7.5CM TR115 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T45 درخت گردو  4.5CM  TR116 21 عدد
  6.5CM TR117 3 عدد
  6.5CM TR118 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T46 درخت انجیر  6CM  TR119 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T47 درخت بهاری سفید
   3.5CM  TR120 3 عدد
  4CM TR121 10 عدد
  7CM TR122 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T48 درخت بهاری زرد
   3.5CM  TR123 3 عدد
  4CM TR124 10 عدد
  7CM TR125 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T49 درخت بهاری قرمز
   3.5CM  TR126 3 عدد
  4CM TR127 10 عدد
  7CM TR128 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T50 درخت بهاری صورتی
   3.5CM  TR129 3 عدد
  4CM TR130 10 عدد
  7CM TR131 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T51 درخت بهاری بنفش
   3.5CM  TR132 3 عدد
  4CM TR133 10 عدد
  7CM TR134 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T52 درخت بهاری سبز
   3.5CM  TR135 3 عدد
  4CM TR136 10 عدد
  7CM TR137 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T53 درخت آبنوس  5CM  TR138 21 عدد
  7CM TR139 3 عدد
  7CM TR140 18 عدد
                                                           
   

 •   T59                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T59 درخت عقیق    TR156  
    TR157  
  6CM TR158 8 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T60 درخت کاج    TR159 عدد
  4CM TR160 20 عدد
  3.5CM TR161 40 عدد
   6CM

  TR162

  20 عدد
  7CM 

  TR163 

  4 عدد
  7CM 

  TR164 

  21 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T61 کاج برفی  9CM  TR165 1 عدد
  7CM TR166 4 عدد
  7CM TR167 21 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T62 کاج استوانه ای    TR168 عدد
    TR169  عدد
    TR170  عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T63 کاج روسی  3CM  TR171 10 عدد
  4CM TR172 10 عدد
  5CM TR173 10 عدد
    TR174  
  8CM TR175 3 عدد
  8CM TR176 18 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T64 کاج پایه دار  CM  TR177 عدد
  7CM TR178 21 عدد
  5.5CM TR179 21 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T65 کاج سیلوست  2.5CM  TR180 18 عدد
  6.5CM TR181 3 عدد
  6.5CM TR182 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T66 کاج پارکی  2CM  TR183 24 عدد
  3CM TR184 10 عدد
  4CM TR185 5 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T67 کاج پارکی سفید  2CM  TR189 24 عدد
  3CM TR190 10 عدد
  4CM TR191 5 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T69 کاج توپی کوهستان برفی    TR195 3 عدد
  6CM TR196 15 عدد
  6CM TR197 3 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T70 کاج توپی سفید  5CM  TR198 3 عدد
  6.5CM TR199 15 عدد
  5CM TR200 24 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T71 کاج توپی سبز  5CM  TR201 3 عدد
  6.5CM TR202 15 عدد
  6.5CM TR203 24 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T72 کاج توپی قرمز  6.5CM  TR204 3 عدد
  6.5CM TR205 15 عدد
  4.5CM TR206 24 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T73 نخل دجله  CM  TR207 عدد
  CM TR208 عدد
  5CM TR209 12 عدد
  6CM TR210  
  9CM TR211 1 عدد
  12CM TR212 1 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T74 نخل کارون  3CM  TR213 10 عدد
    TR214  
  6CM TR215 15 عدد
  9CM TR216 1 عدد
  13CM TR217 1 عدد
  19CM TR218 1 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T75 نخل خلیج    TR219  
    TR220  
  3.5CM TR221 3 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T76 نخل جزیر  5CM  TR500  10 عددی
  7CM  TR501   10 عددی
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T77 نخل استوائی 4.5CM  TR506  10 عددی
  5CM  TR507   8 عددی
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T78 گلبرگ رنگی  1/100  TR222 5 عدد
  1/75 TR223 5 عدد
  1/50 TR224 5 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T79 گلبرگ    TR225  
    TR226  
  1/50 TR227 3 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T81 گلبرگ نیلوفر  1/50  TR229 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T81 گلبرگ نیلوفر  1/50  TR229 10 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T82 گلبرگ سایه  1/50  TR230 5 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T83 نی بامبو  1/50  TR231 5 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T84 نی رودخانه 1/50  TR232 5 عدد
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
   T89 درخت شمشاد 1/150  TR255 5 عدد
  1/100 TR256 5 عدد
  1/50 TR257 4 عدد
    TR258  
    TR259  
                                                           
   
 • لوازم ماکت سازی نارون شکوفه قرمز
 • لوازم ماکت سازی نارون شکوفه سفید
 • لوازم ماکت سازی نارون شکوفه زرد
 • لوازم ماکت سازی نارون شکوفه صورتی و سفید
 • لوازم ماکت سازی نارون بنفش
 • لوازم ماکت سازی نارون سبز
 • لوازم ماکت سازی درخت جنگلی فصلی سبز و صورتی
 • لوازم ماکت سازی درخت جنگلی فصلی زرد و صورتی
 • لوازم ماکت سازی درخت جنگلی فصلی سبز و زرد
 • لوازم ماکت سازی درخت جنگلی فصلی زرد و نارنجی
 • لوازم ماکت سازی درخت جنگلی سبز
 • لوازم ماکت سازی درخت انار
 • لوازم ماکت سازی درخت بید
 • لوازم ماکت سازی درخت بید مجنون
 • لوازم ماکت سازی درخت سرخس
 • لوازم ماکت سازی درخت سرخس رنگی
 • لوازم ماکت سازی درخت سپیدار
 • لوازم ماکت سازی درخت استوایی
 • لوازم ماکت سازی درخت بلوط کوهی
 • لوازم ماکت سازی درخت راش
 • لوازم ماکت سازی نارون پاییزی
 • لوازم ماکت سازی درخت ون
 • لوازم ماکت سازی درخت صنوبر
 • لوازم ماکت سازی درخت گردو
 • لوازم ماکت سازی درخت انجیر
 • لوازم ماکت سازی درخت بهاری سفید
 • لوازم ماکت سازی درخت بهاری زرد
 • لوازم ماکت سازی درخت بهاری قرمز
 • لوازم ماکت سازی درخت بهاری صورتی
 • لوازم ماکت سازی درخت بهاری بنفش
 • لوازم ماکت سازی درخت بهاری سبز
 • لوازم ماکت سازی درخت آبنوس
 • لوازم ماکت سازی درخت عقیق
 • لوازم ماکت سازی درخت کاج
 • لوازم ماکت سازی کاج برفی
 • لوازم ماکت سازی کاج استوانه ای
 • لوازم ماکت سازی کاج روسی
 • لوازم ماکت سازی کاج پایه دار
 • لوازم ماکت سازی کاج سیلوست
 • لوازم ماکت سازی کاج پارکی
 • لوازم ماکت سازی کاج پارکی سفید
 • لوازم ماکت سازی کاج توپی کوهستان برفی
 • لوازم ماکت سازی کاج توپی سفید
 • لوازم ماکت سازی کاج توپی سبز
 • لوازم ماکت سازی کاج توپی قرمز
 • لوازم ماکت سازی نخل دجله
 • لوازم ماکت سازی نخل کارون
 • لوازم ماکت سازی نخل خلیج
 • لوازم ماکت سازی نخل جزیر
 • لوازم ماکت سازی نخل استوائی
 • لوازم ماکت سازی گلبرگ رنگی
 • لوازم ماکت سازی گلبرگ
 • لوازم ماکت سازی گلبرگ نیلوفر
 • لوازم ماکت سازی گلبرگ نیلوفر
 • لوازم ماکت سازی گلبرگ سایه
 • لوازم ماکت سازی نی بامبو
 • لوازم ماکت سازی نی رودخانه
 • لوازم ماکت سازی درخت شمشاد

ارتباط با ما

 ماکت سازی   اقلام ماکت سازی   لوازم ماکت سازی      ماکت انسان      ماکت شهربازی

نشانی دفتر مرکزی :  سنندج شهرک صنعتی شماره 3 خ نسترن شرقی سوله چهارم.www.koomehmodel.com

نشانی پست الکترونیک : koomehmodel[at]yahoo.com

دفتر مرکزی :  33384170              فکس :  33384169

همراه :   2574008-0912             مدیریت فروش : نظرگاهی

  

ماکت سازی کومه در فیس بوک: www.facebook.com/koomehmodel

ماکت سازی کومه در اینستاگرام: https://www.instagram.com/koomehmodel.co

کلیدهای جستجو

ماکت درخت ماکت فضای سبز آموزش ماکت سازی پیشرفته
ماکت انسان  ماکت سازی  پرسناژ  اقلام ماکت سازی 
ماكت مبلمان  ماکت
فضای پارک ماكت ماشين آلات راهسازيماکت خانه    ماکت ویلا  آموزش ماکت سازی