مهمان

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان

289825
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
بازدید کل
43
73
1133
2778
289825

ماشین


 •   ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K18 تانک 1/100 KA1619 2 عددی
                                                     ماكت ماشين      
   

 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K19 تانک و نفر بر 1/100 KA1620 1 عددی
   

 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K23 موتور سیکلت 1/50 KA1624 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K10

  ماشین سفید

  1/500 KA1600 5 عددی
  1/300 KA1601

  5 عددی

  1/250 KA1602

  5 عددی

  1/200 KA1603

  5 عددی

   


 •    
    ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
  K11 ماشین سواری رنگی 1/200 KA1604 4 عددی
  1/150 KA1605

  3 عددی

  1/100 KA1606

  2 عددی 

  1/75 KA1607

  1 عددی 

     
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K14 ماشین فولوکس 1/100 KA1612 1 عددی
  ماشین فولوکس ون 1/100 KA1613

  1 عددی

   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K15 ماشین کلاسیک 1/100 KA1614

  1 عددی

   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K15 ماشین کلاسیک 1/100 KA1614

  1 عددی

   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
  K15 A ماشین ون 1/100 KA1615

  1 عددی

   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K17 ماشین ون 1/75 KA1617 1 عددی
  1/50 KA1618

  1 عددی

   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K20 اتوبوس سفید 1/300 KA1621 5 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K21 اتوبوس رنگی 1/200 KA1622 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K24 جرثقیل تاور گرین KDW 1/50 KA1625 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K25 جرثقیل KDW 1/55 KA1626 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K26 جرثقیل کابلی 1/87 KA1627 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K27 جرثقیل آهنربایی 1/87 KA1628 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K28 بیل مکانیکی KDW 1/87 KA1629 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K29 بیل مکانیکی سنگ شکن 1/87 KA1630 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K30 لودر KDW 1/50 KA1631 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K31 لودر معدن KDW 1/50 KA1632 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K32 غلطک KDW 1/50 KA1633 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K33 بکهو 1/50 KA1634 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K34 بیل مکانیکی شهری 1/50 KA1635 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K35 بیل مکانیکی لوله گذار 1/50 KA1636 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K36 A ماشین آتش نشانی 1/50 KA1637 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K36 B ماشین آتش نشانی 1/50 KA1638 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K36 C ماشین آتش نشانی 1/50 KA1639 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K37 دامپر 1/87 KA1640 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K38 مینی لودر 1/50 KA1641 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K39 کامیون KDW 1/50 KA1642 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K40 میکسر KDW 1/50 KA1643 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K41 بلدوزر 1/50 KA1644 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K42 بلدوزر 1/100 KA1645 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K43 گریدر 1/100 KA1646 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K44 غلطک CAT 1/100 KA1647 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K45 A بلدوزر 1/200 KA1648 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K45 B لودر 1/200 KA1649 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K45 C کامیون معدن 1/200 KA1650 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K45 D مینی لودر 1/200 KA1651 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K46 کامیون و میکسر 1/200 KA1652 2 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K47 غلطک و بلدوزر 1/200 KA1654 2 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K47 A تریلی با کانتینر 1/50 KA1655 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K47A تریلی با مینی لودر 1/50 KA1656 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K47 G بیل مکانیکی 1/100 KA1665 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K47 N لودر 1/100 KA1666 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K47 S غلطک 1/100 KA1667 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K48 تراکتور 1/100 KA1668 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K49 سنگ شکن 1/100 KA1669 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K50 لیفتراک 1/100 KA1670 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K51 کمپرسی ماک 1/100 KA1671 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K52 کامیون حمل زباله 1/100 KA1672 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K57 کشنده با کانتینر 1/100 KA1677 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K58 کشنده با بیل مکانیکی 1/100 KA1678 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K61 تراکتور کلاسیک 1/100 KA1682 1 عددی
  1/100 KA1683 1 عددی
  1/100 KA1684

  1 عددی

  1/100 KA1685

  1 عددی

  1/100 KA1686

  1 عددی 

   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K62 تراکتور 1/100 KA1687 1 عددی
  1/100 KA1688 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K64 A تراکتور A 1/100 KA1689 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K64 B تراکتور B 1/100 KA1690 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K64 C تراکتور C 1/100 KA1691 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K65 تراکتور با تریلی 1/100 KA1692 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K66 تراکتور با تانکر 1/100 KA1693 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K70 هواپیما 1/500 KA1697 1 عددی
  1/1000 KA1698 1 عددی
    KA1699 1 عددی
   

  2 عددی

 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K71 هلی کوپتر ترابری 1/300 KA1700 1 عددی
  هلی کوپتر رنجر 1/200 KA1701 1 عددی
  هلی کوپتر   KA1702 1 عددی
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K72 قایق 1/400 KA1703 3 عددی
  1/300 KA1704 2 عددی
    KA1705  
    KA1706  
   


 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   K73 کشتی جنگی   KA1707 1 عددی
   

 • Image 01 تانک
 • Image 01 تانک و نفر بر
 • Image 01 موتور سیکلت
 • Image 01 ماشین سفید
 • Image 01 ماشین سواری رنگی
 • Image 01 ماشین فولوکس
 • Image 01 ماشین کلاسیک
 • Image 01 ماشین کلاسیک
 • Image 01 ماشین ون
 • Image 01 ماشین ون
 • Image 01 اتوبوس سفید
 • Image 01 اتوبوس رنگی
 • Image 01 جرثقیل تاور گرین KDW
 • Image 01 جرثقیل KDW
 • Image 01 جرثقیل کابلی
 • Image 01 تانک
 • Image 01 بیل مکانیکی KDW
 • Image 01 بیل مکانیکی سنگ شکن
 • Image 01 لودر KDW
 • Image 01 لودر معدن KDW
 • Image 01 غلطک KDW
 • Image 01 بکهو
 • Image 01 بیل مکانیکی شهری
 • Image 01 بیل مکانیکی لوله گذار
 • Image 01 ماشین آتش نشانی
 • Image 01 ماشین آتش نشانی
 • Image 01 ماشین آتش نشانی
 • Image 01 دامپر
 • Image 01 مینی لودر
 • Image 01 کامیون KDW
 • Image 01 میکسر KDW
 • Image 01 بلدوزر
 • Image 01 بلدوزر
 • Image 01 گریدر
 • Image 01 غلطک CAT
 • Image 01 بلدوزر
 • Image 01 لودر
 • Image 01 کامیون معدن
 • Image 01 مینی لودر
 • Image 01 کامیون و میکسر
 • Image 01 غلطک و بلدوزر
 • Image 01 تریلی با کانتینر
 • Image 01 تریلی با مینی لودر
 • Image 01 بیل مکانیکی
 • Image 01 لودر
 • Image 01 غلطک
 • Image 01 تراکتور
 • Image 01 سنگ شکن
 • Image 01 لیفتراک
 • Image 01 کمپرسی ماک
 • Image 01 کامیون حمل زباله
 • Image 01 کشنده با کانتینر
 • Image 01 کشنده با بیل مکانیکی
 • Image 01 تراکتور کلاسیک
 • Image 01 تراکتور
 • Image 01 تراکتور A
 • Image 01 تراکتور B
 • Image 01 تراکتور C
 • Image 01 تراکتور با تریلی
 • Image 01 تراکتور با تانکر
 • Image 01 هواپیما
 • Image 01 هلی کوپتر
 • Image 01 قایق
 • Image 01 کشتی جنگی

 

 

 

ارتباط با ما

 ماکت سازی   اقلام ماکت سازی   لوازم ماکت سازی      ماکت انسان      ماکت شهربازی

نشانی دفتر مرکزی :  سنندج شهرک صنعتی شماره 3 خ نسترن شرقی سوله چهارم.www.koomehmodel.com

نشانی پست الکترونیک : koomehmodel[at]yahoo.com

دفتر مرکزی :  33384170              فکس :  33384169

همراه :   2574008-0912             مدیریت فروش : نظرگاهی

  

ماکت سازی کومه در فیس بوک: www.facebook.com/koomehmodel

کلیدهای جستجو

ماکت درخت ماکت فضای سبز آموزش ماکت سازی پیشرفته
ماکت انسان  ماکت سازی  پرسناژ  اقلام ماکت سازی 
ماكت مبلمان  ماکت
فضای پارک ماكت ماشين آلات راهسازيماکت خانه    ماکت ویلا  آموزش ماکت سازی